Tác giả: Thúy Ngọc
15 Jun 2018
5,389 views

Lịch học tại cơ sở quận Tân Bình – TpHCM

Lịch học chi tiết tại cơ sở quận Tân Bình - TpHCM

 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
8h – 9h   Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga
          Ballet cơ bản Ballet cơ bản
          Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản
          Piano cơ bản Piano cơ bản
9h – 10h           Ballet cơ bản Ballet cơ bản
          Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản
          Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản
          Piano cơ bản Piano cơ bản
10h – 11h   Ballet cơ bản Nhảy hiện đại Ballet cơ bản Nhảy hiện đại Nhảy hiện đại Nhảy hiện đại
  Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản
  Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản Vẽ  cơ bản  Vẽ  cơ bản 
          Piano cơ bản Piano cơ bản
 
15h – 16h   Ballet cơ bản Ballet cơ bản Ballet cơ bản Ballet cơ bản    
  Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản    
  Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản     
15h30 – 16h30           Ballet cơ bản Ballet cơ bản
          Piano cơ bản Piano cơ bản
          Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản
16h – 17h   Ballet cơ bản Ballet cơ bản Ballet cơ bản Ballet cơ bản    
  Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản    
  Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản    
  Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga
16h30 – 17h30           Piano cơ bản  Piano cơ bản 
          Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản 
          Ballet cơ bản Ballet cơ bản
17h – 18h     Ballet cơ bản Nhảy hiện đại Ballet cơ bản Nhảy hiện đại    
  Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản    
  Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản    
  Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga
17h30 – 18h30              Ballet cơ bản Ballet cơ bản
          Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản
          Piano cơ bản Piano cơ bản
18h – 19h   Ballet cơ bản Ballet cơ bản Ballet cơ bản Ballet cơ bản    
  Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản    
  Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản    

Màu xanh: Lớp đang tuyển sinh
Màu đen: Lớp đang học

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *