Tác giả: Thúy Ngọc
15 Jun 2018
5,024 views

Lịch học tại cơ sở quận 1 – TpHCM

 Lịch học chi tiết tại cơ sở quận 1 - TpHCM

 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
6h – 7h Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga  
7h – 8h Zumba Zumba Zumba Zumba Zumba Zumba  

8h – 9h

 Yoga  Yoga   Yoga  Yoga  Yoga Ballet nhỏ DD1BLCBN003 Ballet nhỏ DD1BLCBN003
          Thanh nhạc TN01 Thanh nhạc TN01
          Vẽ cơ bản V15 DD1VECBN007

9h – 10h

Vẽ cơ bản DD1VECBN008

  Vẽ cơ bản
DD1VECBN008
    Vẽ cơ bản DD1VECBN001 Vẽ cơ bản DD1VECBN002
 Yoga  Yoga  Yoga  Yoga  Yoga Ballet nhỏ DD1BLCBN006 Ballet nhỏ DD1BLCBN006
  Thủ công  

 Thủ công

    Thanh nhạc TN02 Thanh nhạc TN02
9h-11h           Thủ công  

 

10h – 11h

          Nhảy hiện đại DD1NHCBN001 Nhảy hiện đại DD1NHCBN001
          Vẽ cơ bản DD1VECBN004 Vẽ cơ bản DD1VECBN004
          Piano DD1PNCBL002 Piano DD1PNCBL002
          Ballet lớn B04 Ballet lớn B04
11h – 12h          

Ballet lớn B05

Ballet lớn B05
10h – 12h          

Vẽ nâng cao DD1VENCL001

 
12h – 13h Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga

Yoga 

 
13h – 14h Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga  
 
15h30 – 16h30           Ballet lớn DD1BLCBL003 Ballet lớn DD1BLCBL003

16h – 17h 

          Piano DD1PNCBN003 Piano DD1PNCBN003

 

 

17h – 18h 

Vẽ cơ bản DD1VECBL003 Vẽ cơ bản V14 Vẽ cơ bản DD1VECBL003 Vẽ cơ bản V14   Piano P09 Piano P09
Piano DD1PNCBL001 Piano DD1PNCBN002 Piano DD1PNCBL001 Piano DD1PNCBN002  

Ballet B06    

 Ballet B06
Ballet nhỏ DD1BLCBN005 Nhảy hiện đại DD1NHCBN002 Ballet nhỏ DD1BLCBN005 Nhảy hiện đại DD1NHCBN002      
  Nhảy hiện đại DD1NHCBN004   Nhảy hiện đại DD1NHCBN004      

 

 

18h – 19h

Piano DD1PNCBN004

Piano DD1PNCBN007 Piano DD1PNCBN004 Piano DD1PNCBN007    Piano P10 Piano P10
Nhảy hiện đại N04 Ballet lớn DD1BLCBL002

Nhảy hiện đại N04

Ballet lớn DD1BLCBL002   Ballet B07  Ballet B07
Yoga Yoga

Yoga

Yoga Yoga Yoga  
19h – 20h Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga  

Màu xanh: Lớp đang tuyển sinh
Màu đen: Lớp đang học

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *