Tác giả: Thúy Ngọc
15 Jun 2018
2,219 views

Lịch học tại cơ sở Hải Phòng

Lịch học chi tiết tại cơ sở Hải Phòng

 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
8h – 9h           Ballet lớn 
HP1BLCBL001
Ballet lớn 
HP1BLCBL001
9h – 10h           Vẽ cơ bản HP1VECBN007 Vẽ cơ bản HP1VECBN007
          Ballet lớn 
HP1BLCBL002
Ballet lớn 
HP1BLCBL002
          Piano
HP1PNCBL001
Piano
HP1PNCBL001
10h – 11h           Vẽ cơ bản HP1VECBN008 Vẽ cơ bản HP1VECBN008
          Piano
HP1PNCBL002
Piano
HP1PNCBL002
           Nhảy hiện đại
HP1NHCBN003
 Nhảy hiện đại
HP1NHCBN003
 
16h – 17h           Thanh nhạc
HP1TNCBN001
Thanh nhạc
HP1TNCBN001
          Vẽ cơ bản HP1VECBN005 Vẽ cơ bản HP1VECBN005
17h – 18h

Vẽ cơ bản HP1VECBN001

Vẽ cơ bản HP1VECBN003

Vẽ cơ bản HP1VECBN001

Vẽ cơ bản HP1VECBN003      

Nhảy hiện đại HP1NHCBN001

Ballet nhỏ
HP1BLCBN002

Nhảy hiện đại HP1NHCBN001 Ballet nhỏ
HP1BLCBN002
  Ballet nhỏ 
HP1BLCBL003
 Ballet nhỏ 
HP1BLCBL003

Piano
HP1PNCBL003

Piano
HP1PNCBL005

Piano
HP1PNCBL003

Piano
HP1PNCBL005

   Vẽ cơ bản HP1VECBN006  Vẽ cơ bản HP1VECBN006
18h – 19h Vẽ cơ bản HP1VECBN002 Vẽ cơ bản HP1VECBN004 Vẽ cơ bản HP1VECBN002 Vẽ cơ bản HP1VECBN004      
Ballet nhỏ HP1BLCBN001 Nhảy hiện đại HP1NHCBN002

Ballet nhỏ HP1BLCBN001

Nhảy hiện đại HP1NHCBN002   Ballet nhỏ HP1BLCBN004  Ballet nhỏ HP1BLCBN004

Piano
HP1PNCBL004

Piano
HP1PNCBL006

Piano
HP1PNCBL004

Piano
HP1PNCBL006

     

Màu xanh: Lớp đang tuyển sinh
Màu đen: Lớp đang học

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *